การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนรเรียนรู้ (15)

ถ้าในภาพของการเขียนแผน หมายถึงแผนของ CUP ของหนองบัวระเหว จะทำแผนเป็นภาพของ CUP ทำแผนร่วมกันหมด ระหว่างโรงพยาบาลกับ รพ.สต. ทั้ง 6 แห่ง แผนเราจะมียุทธศาสตร์ประมาณ 5-6 ยุทธศาสตร์ และเรื่อง KM ก็อยู่ในงานพัฒนาคุณภาพ

การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (13)

เรื่องอะไรบ้าง หลังจากที่เราให้ประเด็นไป ก็มีทีมงาน 9 คน เอาเนื้อหาเรื่องทั้งหมดมาจับว่ามันเข้าประเด็นอยู่ในหัวปลาที่ตั้งไว้ เข้าวงก็จัดคนลงวง เราก็จะจัดวงแลกเปลี่ยนในจังหวัด