คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 19

นำกิจกรรมอื่นๆ เข้ามาช่วย ซึ่งตัวกิจกรรมนั้นมีลักษณะที่ไม่เพียงแต่จะช่วยในด้านของเงื่อนไขของการพัฒนาคุณค่าเท่านั้น แต่ยังสามารถนำสู่การพัฒนาคุณค่าในตัวผู้ต้องขังได้อีกด้วย กรณีต่อไปนี้เป็นการใช้กิจกรรมการวาดภาพมาช่วย