คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 23

คดีจำเลยต้องขังนาน …กระบวนการของผู้พิพากษาคือจะค่อนข้างนานมาก นับตั้งแต่ถูกจับมาจนฝากขัง 7 ฝาก ก็โดนขังไปแล้ว 2-3 เดือนไม่ได้โดนประกันตัว พอฟ้องมาเสร็จมาถึงศาลก็ถามทนายความว่าประสงค์จะสู้ จะมีทนายความหรือไม่ ยังไม่ถามคำให้การก็เลื่อนไปอีกเดือนครึ่ง