หนังสือ เรื่องเล่าเร้ากุศล

หนังสือ เรื่องเล่าเร้ากุศล

Version
Download 96
Total Views 5
Stock
File Size 1.01 MB
File Type pdf
Create Date July 21, 2016
Last Updated July 21, 2016
Download

กระบวนการที่เชื่อว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างความรู้ให้ตรงกับบริบทของพื้นที่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นั่นก็คือวิธีการจัดการความรู้ ( KM : Knowledge Management) จึงเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น ใน 4 ภาค โดยคัดเลือกโรงพยาบาลภาคละ 5-6 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมภาคละ 3 ครั้งๆ ละ 2 วัน มีทีมวิทยากรจัดการความรู้ 4 ทีม ประจำภาคละหนึ่งทีม ภายหลังกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำเนินการเสร็จสิ้น ได้มีการถอดบทเรียนประสบการณ์ของผู้คนเหล่านี้โดยทีมวิทยากรประจำในแต่ละภาคที่นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องเล่าดีๆ ของแต่ละโรงพยาบาล แต่ยังสื่อสารให้สังคมตื่นตัวเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณ และเรียนรู้ที่จะมีความสุขด้วยปัญญา