หนังสือ เรือจ้างผู้สร้างชีวิต

โรงเรียนบ้านขอนคลาน ชุมชนคือ “ห้องเรียน” โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย หัวใจการเรียนรู้อยู่ที่ชุมชน โรงเรียนบ้านแค จัดการความรู้คู่ความสุข โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา “โรงเรียนเล็ก” ในโรงเรียนใหญ่

หนังสือ วิธีพัฒนางาน รพ.สต. ด้วยเรื่องเล่า

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นทรัพยากรที่มีค่าของระบบสุขภาพไทย หากได้เรียนรู้และมีโอกาสเข้าร่วม หรือสามารถจัดให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการสร้างสุขภาพหรือภาคีภาคประชาชน ชุมชนที่มาร่วมกันทำงานเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้น

หนังสือ พัฒนาจิตจากการทำงาน

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิต (Knowledge Management with Spiritual Reflection) คือการจัดกระบวนการให้เกิดพื้นที่ที่มีเสรีภาพทางปัญญาที่เอื้อให้คนทำงานได้มาเล่าเรื่องวิธีทำงาน (How to) และแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าความสำเร็จ (Success Story Sharing)  

หนังสือ เรื่องเล่าเร้ากุศล

กระบวนการที่เชื่อว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างความรู้ให้ตรงกับบริบทของพื้นที่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นั่นก็คือวิธีการจัดการความรู้ ( KM : Knowledge Management) จึงเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น ใน 4 ภาค โดยคัดเลือกโรงพยาบาลภาคละ 5-6 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมภาคละ 3 ครั้งๆ ละ 2 วัน มีทีมวิทยากรจัดการความรู้ 4 ทีม ประจำภาคละหนึ่งทีม ภายหลังกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำเนินการเสร็จสิ้น ได้มีการถอดบทเรียนประสบการณ์ของผู้คนเหล่านี้โดยทีมวิทยากรประจำในแต่ละภาคที่นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องเล่าดีๆ ของแต่ละโรงพยาบาล แต่ยังสื่อสารให้สังคมตื่นตัวเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณ และเรียนรู้ที่จะมีความสุขด้วยปัญญา

หนังสือ คน(ไม่)ธรรมดา

เราต่างมาพร้อมกับพรวิเศษ ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน นั่นกระมัง ที่เราไม่ต้องรอคอยผู้วิเศษหรือซุปเปอร์ฮีโร่ หลายชีวิตในหนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นว่า..  คุณค่าและความสุขของชีวิตไม่ได้อยู่ที่หน้าที่การงานใหญ่โต มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่การค้นพบความต้องการอันแท้จริงของชีวิตต่างหากคือ ‘ความสุข’ เพราะเมื่อค้นพบ เขาก็พบคุณค่าของตน และความหมายใหม่แห่งชีวิตและหน้าที่การงาน ธนิษฐา แดนสิลป์ : ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓

หนังสือ ดั่งใจผลิบาน

ดั่งใจผลิบาน : เรื่องราวการเรียนรู้ความดีงาม จาก “โลกด้านใน” เรื่องราวของบุคลากรในโรงพยาบาลของประเทศไทยที่ทำงานไม่ธรรมดา ด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดา และด้วยพลังใจที่ไม่ธรรมดา พวกเขาทำงานเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง การเล่าเรื่องราวของประสบการณ์การทำงานที่พัฒนาจิตและประทับใจของเจ้าหน้าที่สายการแพทย์และพยาบาล ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนหนังสือทั้งสองเล่มให้สังคมรับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้ว่าคนธรรมดาสามารถทำเรื่องยิ่งใหญ่ได้เสมอ หากเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยกันและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตวิญญาณ

1 2 3