อุ้มบุญ (33) โครงการการทบทวนเอกสารเรื่องสุขภาพจิต/จิตวิทยาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ กรณีตั้งครรภ์แทน ตอนที่ 2

การตั้งครรภ์แทน (surrogacy) การที่คู่สมรสที่มีความตั้งใจจะเป็นบิดามารดา ได้ติดต่อให้หญิงคนหนึ่งตั้งครรภ์ให้ ( อาจใช้เทคโนโลยีช่วยการตั้งครรภ์ชนิดต่างๆอย่างไรก็ได้ ตามความจำเป็น) และสัญญากันว่า หญิงคนนั้นจะยกเด็กให้คู่สมรสเป็นลูกหลังคลอด