[เรียนโลก] ความรู้สึก-ในโรงเรียน

แบบสอบถามความรู้สึกของฉันที่มีต่อโรงเรียน (The How I Feel About My School questionnaire) ถูกออกแบบโดยศาสตราจารย์ Tamsin Ford ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นจากมหาวิทยาลัย Exeter Medical School
.
เป็นแบบสอบถามที่ใช้อีโมติคอนหรือรูปภาพใบหน้าแสดงความรู้สึก เช่น มีความสุข รู้สึกโอเค หรือเศร้า มาเป็นเครื่องมือวัดอารมณ์ของเด็ก โดยเด็กๆ สามารถให้คะแนนว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรใน 7 สถานการณ์
.
เช่น ระหว่างทางไปโรงเรียน ในห้องเรียน และในสนามเด็กเล่น เป็นต้น แบบสอบถามนี้ช่วยให้ครูและผู้ปกครองสามารถสื่อสารกับเด็กเล็กๆ เกี่ยวกับอารมณ์ที่ซับซ้อนได้
.
“เราจำเป็นต้องมีวิธีง่ายๆ สำหรับเด็กทุกวัยที่จะบอกว่าพวกเขามีความรู้สึกเกี่ยวกับการศึกษาอย่างไร แบบสอบถามที่เราพัฒนาขึ้นนั้น ทำให้เราสามารถสำรวจความรู้สึกของเด็กได้มากกว่า 2,000 คน ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก และฉันหวังว่าโรงเรียนจะใช้ประโยชน์จากมัน”
ศาสตราจารย์ Tamsin