10 สมองเด็กเริ่มอ่านหนังสืออย่างไร

การเคลื่อนที่ของโฟเวียซึ่งก็คือการเคลื่อนที่ของลูกตาทั้งลูกสามารถวัดบันทึกหรือแม้กระทั่งในผู้ป่วยบางโรคสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ก็จะพบว่าลูกตาของคนเราเคลื่อนที่ไปในลักษณะหยุดเป็นช่วงๆเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบแซคคาดิค(saccadic movement)

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 23

คดีจำเลยต้องขังนาน …กระบวนการของผู้พิพากษาคือจะค่อนข้างนานมาก นับตั้งแต่ถูกจับมาจนฝากขัง 7 ฝาก ก็โดนขังไปแล้ว 2-3 เดือนไม่ได้โดนประกันตัว พอฟ้องมาเสร็จมาถึงศาลก็ถามทนายความว่าประสงค์จะสู้ จะมีทนายความหรือไม่ ยังไม่ถามคำให้การก็เลื่อนไปอีกเดือนครึ่ง

9 ยังเล่นกันเป็นอยู่มั้ยเอ่ย?

แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนให้ได้เท่าที่มันให้ได้ นั่นคือข้อมูลดิจิตอลที่ถูกกลั่นกรองมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสารคดีอะไรก็ตาม ต่อให้เป็นเกมที่อ้างว่ามีประโยชน์ผมก็จะเถียงว่าการเล่นในสนามมีประโยชน์มากกว่า

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 22

อันที่จริงตามมุมมองจริยศาสตร์วิชาชีพ กล่าวได้ว่าความตระหนักและใส่ใจรักษาภาพลักษณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นนักวิชาชีพ เนื่องจากวิชาชีพมีความเป็นชุมชนผู้ปฏิบัติเสมอ ผู้ที่มีความเป็นนักวิชาชีพย่อมต้องตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนดังกล่าว

8 การเล่นสมมติกับพัฒนาการด้านภาษา

บ่ายวันนั้น เมื่อผมไปถึงบ้านของหลานสาว เธอขนเครื่องมือเล่นทรายกองใหญ่ออกมาเทลงบนพื้น โดยไม่ได้คิดอะไร ผมหยิบล้อเข็นพลาสติกที่ใช้ใส่อุปกรณ์เล่นทรายมาตั้ง แล้วเริ่มชวนเธอเล่น

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 21

ทัศนคติของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่มองผ่านคุณค่าของผู้ต้องขังในฐานะปัจเจกบุคคลไปสู่คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของเขา ทัศนคติดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยความเป็นนักวิชาชีพ ความรักในหน้าที่การงานของข้าราชการ หรือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์

1 87 88 89 90