นักเรียนควรได้เลือก

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเคนยาและ Colleges Central Placement Services (KUCCPS) เป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ซึ่งกำลังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายที่ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนสิ่งที่ตนเองต้องการเท่าที่ควร KUCCPS จึงมุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมแนะนำอาชีพเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ในเวลาเดียวกันศาสตราจารย์ Midamba กล่าวว่า

“การตอบสนองความต้องการของนักเรียนต้องคำนึงถึงคุณภาพอยู่เสมอด้วย”