หนังสือเล่มแรกตอนที่ 4

คุณพ่อ คุณแม่ควรอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่แรกเกิดทุกวัน อย่างน้อยวันละ 5-15 นาที หากสามารถทำได้มากกว่านี้ยิ่งดี ทำไปเรื่อย ๆ ทุกวัน ทุกคืน แล้วแต่เวลาที่คุณพ่อหรือคุณแม่สะดวก และเมื่อเวลาผ่านไปให้เปลี่ยนหนังสือได้

14 ปลดปล่อยนักเรียน

ข้อแรก การศึกษาของประเทศไทยไม่ทำให้นักเรียนนักศึกษาและบัณฑิตรู้จักคิดและรู้วิธีอยู่ร่วมกับความคิดที่แตกต่าง อธิบายว่าในขณะที่เราเรียกร้องให้นักเรียนรู้จักคิด แต่การศึกษาเองที่ส่งสัญญาณห้ามเด็กคิดตลอดมา หนักกว่านี้คือนักเรียนนักศึกษาและบัณฑิตไม่มีประสบการณ์อยู่ร่วมกับความเห็นที่แตกต่างมากพอ

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 27

เมื่อมองจากมุมของบุคลากรแล้ว ดูเหมือนว่าจะเห็นว่าผู้ต้องขังมีอัตลักษณ์แล้ว นั่นคือ มีอัตลักษณ์ในฐานะผู้ต้องขัง ไม่ใช่อัตลักษณ์ของ “นางสาว ก.” ที่กลายเป็นผู้ต้องขังและกำลังดิ้นรนเพื่อฟื้นฟูอัตลักษณ์กลับมาเป็น “นางสาว ก.” อีกครั้งหนึ่ง

หนังสือเล่มแรก ตอนที่ 3

การที่พ่อแม่อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอส่งผลให้เด็กมีสมรรถนะตามวัยดีมากเช่น ความสามารถในการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย การช่วยเหลือและดูแลตัวเอง (Personal Care) มีพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา

13 เพราะวิจารณ์จึงมีตัวตน

เวลาเราขับรถไป เราไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอก พอรถติดไฟแดงหงุดหงิดใจขึ้นมาเท่านั้นแหละ “ตัวตน” จึงจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าตัวตนเป็นปรากฏการณ์ตรงข้ามกับอิเล็คตรอน ติดขัดหรือสะดุดจึงจะปรากฏ

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 26

ทัศนคติของผู้พิพากษาที่มุ่งมองไปที่คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของบุคคลเหล่านี้โดยตรง ทัศนคติดังกล่าวมีพื้นฐานจากความเป็นนักวิชาชีพ อันแยกไม่ขาดจากความเป็นข้าราชการ นอกจากนี้ ยังมีพื้นฐานจากความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วย

1 79 80 81 82 83 84