หนังสือเล่มแรก ตอนที่1

จัดมุมหนึ่งในบ้านที่เป็นมุมสบาย ๆ ให้เป็นมุมหนังสือ เพื่อวางหรือแขวนถุงหนังสือเล่มแรกให้เป็นที่เป็นทาง เพื่อให้ลูก สามารถนำออกมาใช้ได้อย่างสะดวกด้วยตัวเองและลูกได้เรียนรู้ว่า เมื่อใดที่ต้องการหนังสือจะมาหยิบจากมุมนี้

11 คลังคำ

ประการที่สองคือบทสรุปที่อยากจะบอกกล่าว คลังคำตั้งอยู่ที่สมองกลีบซ้าย ณ บริเวณหนึ่งของ occipito-temporal lobe ซึ่งมีการค้นพบในเวลาต่อมาว่าคลังคำนั้นถูกกระตุ้นให้พัฒนาจนกระทั่งเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อทารกอายุ 3 เดือน

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 24

มีความคิดอีกเรื่องคือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส หมายถึงว่าตอนนี้ชีวิตมันวิกฤตสุดๆแล้ว คนจะเดินเข้าคุกแล้ว ทำอย่างไรให้เขาฉุกคิดและเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาส ด้วยมุมมองตรงนี้ก็เกิดเป็นคลินิก เมื่อเปิดคลินิกเราจะดำเนินการอย่างไรให้ได้ผลมากที่สุด คือเราต้องเปลี่ยนความคิดเขา

10 สมองเด็กเริ่มอ่านหนังสืออย่างไร

การเคลื่อนที่ของโฟเวียซึ่งก็คือการเคลื่อนที่ของลูกตาทั้งลูกสามารถวัดบันทึกหรือแม้กระทั่งในผู้ป่วยบางโรคสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ก็จะพบว่าลูกตาของคนเราเคลื่อนที่ไปในลักษณะหยุดเป็นช่วงๆเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบแซคคาดิค(saccadic movement)

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 23

คดีจำเลยต้องขังนาน …กระบวนการของผู้พิพากษาคือจะค่อนข้างนานมาก นับตั้งแต่ถูกจับมาจนฝากขัง 7 ฝาก ก็โดนขังไปแล้ว 2-3 เดือนไม่ได้โดนประกันตัว พอฟ้องมาเสร็จมาถึงศาลก็ถามทนายความว่าประสงค์จะสู้ จะมีทนายความหรือไม่ ยังไม่ถามคำให้การก็เลื่อนไปอีกเดือนครึ่ง

9 ยังเล่นกันเป็นอยู่มั้ยเอ่ย?

แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนให้ได้เท่าที่มันให้ได้ นั่นคือข้อมูลดิจิตอลที่ถูกกลั่นกรองมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสารคดีอะไรก็ตาม ต่อให้เป็นเกมที่อ้างว่ามีประโยชน์ผมก็จะเถียงว่าการเล่นในสนามมีประโยชน์มากกว่า

1 79 80 81 82