[เรียนโลก] การเตรียมตัวเป็น “ผู้ใหญ่”

ดร. Rachel Ginsberg เป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่ NewYork-Presbyterian Youth Anxiety Center เธอเคยทำงานกับลูกค้าที่ขาดความพร้อมทางอารมณ์ ขาดทักษะด้านการศึกษา และทักษะด้านการเป็น “ผู้ใหญ่”

คนที่เป็นแม่และครู

ในการสอนคณิตศาสตร์ของ Stephanie หลังจากที่อธิบายเนื้อหาบนกระดาน เธอก็เดินไปรอบๆ นั่งคุกเข่าข้างนักเรียนแต่ละคน และเชื่อมโยงตัวเธอเองเข้ากับนักเรียนทีละคน Stephanie กล่าวว่า

[เรียนโลก] การก้าวข้ามภาวะซึมเศร้า

Varsha Srivastava อายุ 20 ปี เคยได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยบอสตัน (B.U.) ทำงานในวิทยาลัยการสื่อสาร เป็นอาจารย์สอนว่ายน้ำ และเล่นโปโลน้ำในสโมสร ทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบแต่โลกภายในของเธอกลับแตกสลาย Varsha เติบโตใน Silicon Valley ที่บรรทัดฐานสังคมด้านการเป็นเลิศทางวิชาการค่อนข้างสูง Varsha รู้สึกว่า B.U. เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีแต่เธอไม่มีความสุข

ครูในคุก

“Lisa นั้นพิเศษ เธอเป็นคนเดียวที่ฉันจะยอมทำงานให้” Tyler กล่าว
.
เราจึงตามไปดูความพิเศษของ Lisa เป็นเวลา 2 วันในห้องคอนกรีตเล็ก ๆ ที่นี่เป็นที่เดียวที่ครูต้องมีเครื่องสื่อสารวิทยุในห้องเรียนเพื่อใช้เรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อต้องการความช่วยเหลือ นักเรียนทุกคนมีประเด็นเรื่องพฤติกรรมและอารมณ์ซึ่งหมายถึงความคาดหวังที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป

[เรียน-โลก] ปัญหาของเด็กนักเรียนไร้บ้าน

Paul Toro ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่ Wayne State University กล่าวว่า
.
“นักศึกษาวิทยาลัยเป็นคนเร่ร่อน ฟังดูแล้วมีความขัดแย้ง เพราะถ้าสามารถเข้าวิทยาลัยได้ ก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันจากการเป็นคนเร่ร่อนได้ด้วย แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง”

1 2 3 4 5 69