[เรียนโลก] กระตุ้นให้นักเรียนทำกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยประเทศเคนย่า ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่ในสถานศึกษา

[เรียนโลก] ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น

การศึกษาของญี่ปุ่นใช้ระบบ 6-3-3-4 คือชั้นประถม 6 ปี มัธยมต้น 3 ปี มัธยมปลาย 3 ปี และมหาวิทยาลัย 4 ปี ซึ่งอิงมาจากระบบอเมริกัน มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ประถม-มัธยมต้น)

[เรียนโลก] สำรวจการเรียนการสอนในเกาหลีใต้ .

Dr. Vishalache Balakrishnan นักวิจัยอาวุโส คณะศึกษาศาสตร์ ที่ universiti Malaya ประเทศมาเลเซียสนใจประเด็นที่เกาหลีใต้กลายมาเป็นประเทศอันดับต้นๆ ในด้านการศึกษา และเมื่อ Dr. Vishalache ได้เข้าร่วมโครงการ Asean-Korea Exchange Fellowship Program 2016/2017

[เรียนโลก] ระบบการศึกษาที่สำเร็จของสิงคโปร์ต้องการมากกว่าเกรด

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ระบบการศึกษาสิงคโปร์กลายเป็นที่ 1 ของโลกได้ใน 5 ทศวรรษ แม้ที่ผ่านมาการพยายามถ่ายทอดวิชาการควบคู่กับคุณธรรมเคยล้มเหลว พ.ศ.2508 โรงเรียนในสิงคโปร์กลายเป็นพื้นที่สำหรับชนชั้นสูง เด็กในครอบครัวด้อยโอกาสต้องเรียนนอกโรงเรียน การแบ่งแยกทางสังคมขยายตัวต่อเนื่อง

Tena Bashaw

ฉันเติบโตที่ Bolton (ประเทศอังกฤษ) และเข้าเรียนมัธยมที่โรงเรียน Emerson ในช่วงปลาย 1970 Bolton เป็นเมืองของคนรวยและยังไม่มีความหลากหลายมากนัก

1 23 24 25 26 27 40