มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ตามเจตนารมณ์ของนายแพทย์สฤษดิ์วงศ์และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการพัฒนาเด็กปัญญาเลิศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมนุษย์เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย

[เรียนจากโลก] เล่น-เรียน-รู้

เรื่องราวจากรอบโลกที่เกี่ยวกับการ เล่น เรียน รู้ ความลับของระบบการศึกษาชั้นนำของฟินแลนด์/ผลประโยชน์จากความสนุก/Star Wars ในชั้นเรียนแบบบูรณาการช่วยเก็บเกี่ยวจินตนาการของเด็กๆ

[คุยกับความคิด] ภนิธา โตปฐมวงศ์

a-chieve คือ ธุรกิจเพื่อสังคม

ธุรกิจเพื่อสังคม คือ ธุรกิจที่ตั้งใจเปิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสังคม

ปัญหาสังคมที่ a-chieve อยากแก้คือ “เด็กไทยไม่รู้จักตัวเอง”

กิจการเพื่อสังคมแห่งนี้เริ่มต้นที่อีเมล์ฉบับหนึ่งที่ส่งหาเพื่อน 2 คน เพื่อชักชวนมาทำอะไรสักอย่าง จนทุกวันนี้กลายเป็น กิจการเพื่อสังคมอาชีฟ อย่างที่หลายๆคนรู้จัก แต่สำหรับบางคนที่ไม่รู้จักเราอยากชวนคุณอ่านบรรทัดต่อไป

‘ต่าย’ ภนิธา โตปฐมวงศ์ คือผู้ที่ส่ง อีเมล์ฉบับนั้น และ ‘ต่าย’ คนเดียวกัน คือผู้ออก(จากอาชีฟ) เพื่อไปเรียนรู้การศึกทางเลือก

[เรียนจากโลก] ศิลปะกับการเรียนรู้

เรื่องราวของการเรียนรู้จากทั่วโลก โดยบทความนี้เรานำเรื่องราวของการนำศิลปะมาผสมผสานกับการเรียนการสอนแล้วแก้ปัญหาการเรียนรู้อย่างไร

ช่องทางสื่อสารอื่นๆ