มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ตามเจตนารมณ์ของนายแพทย์สฤษดิ์วงศ์และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการพัฒนาเด็กปัญญาเลิศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมนุษย์เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย

ครู 2 คน ต่อ นักเรียน 1 คน

นี่เป็นเรื่องจริงของครู B และครู C ในวันประชุมผู้ปกครอง ครู C บอกกับแม่ของเด็กว่าลูกชายของเธอ “ไม่เหมาะกับมหาวิทยาลัย” และควรพิจารณาให้ออกจากโรงเรียน ในขณะที่ครู B บอกกับแม่ของเด็กว่าลูกชายของเธอฉลาดและไร้ขีดจำกัดสำหรับเขา ครูบีกล่าวว่าลูกชายของเธอควรไปมหาวิทยาลัย แม่ของเด็กชายออกจากที่ประชุมด้วยความสับสนเล็กน้อย

Telangana กับการศึกษาเรื่องเพศ

Telangana กลายเป็นรัฐแรกในอินเดียที่บังคับให้มีการศึกษาเรื่องเพศที่ไม่ซ้ำแบบแผนเดิมในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเนื้อหาของการศึกษาเรื่องเพศนี้สอดคล้องกับหนังสือเรียนเล่มใหม่ที่ชื่อว่า “สู่โลกแห่งความเสมอภาค” (Towards a world of equals) หนังสือเล่มนี้เป็นโครงการนำร่องในสาขาวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU-Hyderabad) กล่าวถึงเรื่องเพศในรูปแบบผสมผสานโดยไม่จำกัดบรรทัดฐาน และไม่รุกรานสตรี หนังสือพยายามต่อสู้กับปัญหาเรื่องเพศและการทำงานของสตรีในด้านการเมืองและเศรษฐศาสตร์ และยังเน้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีผู้หญิงที่เป็นศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง

ช่องทางสื่อสารอื่นๆ