มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ตามเจตนารมณ์ของนายแพทย์สฤษดิ์วงศ์และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการพัฒนาเด็กปัญญาเลิศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมนุษย์เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย

[เรียนจากโลก] สิ้นสุดการลงโทษในโรงเรียน/‘เกมคณิตศาสตร์’/ โครงการทุนการศึกษาสู่มหาวิทยาลัย

รวบรวมเรื่องงเรื่องราวการเรียนรู้ใน 1 สัปดาห์ที่เพจ คิดเปลี่ยนเรียนรู้ได้นำเสนอไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว ‘เกมคณิตศาสตร์’ สิ่งสำคัญในการเรียนการสอน, สิ้นสุดการลงโทษในโรงเรียน, รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาสู่มหาวิทยาลัย

[รู้จัก ‘รู้’] Theory U ของ Otto Scharmer

ชายคนนี้เป็น นักคิดชาวเยอรมันที่เรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ โดยปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ MIT ซึ่งเป็นคนค้นคิด Theory U ซึ่งเขาได้ศึกษาทฤษฎีนี้ในระดับปริญญาเอก

โดยรูปแบบของ ‘Theory U’

คุยกับความคิด : เรียนเพื่อไม่ให้หลง : พระกานต์

คุยกับความคิด เป็นอีกหนึ่งเนื้อหาที่เรานำมาเสนอให้กับ ชาว คิดเปลี่ยนเรียนรู้ เราเริ่มต้นการพูดคุยกับ พระกานต์ ในเรื่องของทางโลกและเรื่องทางธรรม เราอยากรู้ว่า คนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง การันตีความเก่งด้วยเกียรตินิยมเหรียญทองจากรั้วมหาวิทยาลัยทำให้ ‘กานต์ สมุทรโคตา’ เมื่อยังเป็นฆราวาสได้ทุนเรียนต่อปริญญาโททันที ขณะเดียวกันชีวิตการทำงานของเขาก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แต่ก้าวย่างที่ออกเดินคือการห่มผ้าเหลือง วันนี้ คิดเปลี่ยนเรียนรู้ ได้นั่งคุยกับความคิดของเขา

ช่องทางสื่อสารอื่นๆ